Metakognitiv TERAPI

Hos klinik Gaudium tilbyder vi metakognitiv terapi. Det gør vi fordi det kræver overskud at ændre livsstil og den metakognitive tilgang kan hjælpe dig med at opnå mere overskud.

Metakognitiv terapi er:

Effektivt – der skal sjældent mere end 2-5 samtaler til at opnå en markant forbedring i søvnkvalitet, overskud, tankekontrol eller stressniveau.
Skånsomt – vi skal ikke endevende din barndom eller dine inderste tanker. Du får konkrete redskaber til at ændre dine tankevaner i en mere hensigtsmæssig retning.

Du kan have glæde af metakognitiv coaching, hvis du kan sige ja til én af nedenstående udsagn:

  • Jeg vil gerne opnå mere overskud
  • Jeg har svært ved at tage beslutninger
  • Jeg bruger lang tid på at gruble eller overtænke
  • Jeg kan ikke styre mine tanker og kan tænke mig ned i et sort “hul”
  • Jeg føler mig stresset
  • Jeg sover dårligt, fordi mine tanker fylder meget
  • Jeg vil gerne være mere robust når jeg møder udfordringer i livet

Metakognitiv coaching kan forebygge at du bliver stresset, og det kan give mere overskud og glæde i hverdagen fordi du lærer at bruge din energi på det der er vigtigt, og at undgå at bruge din tid med tanker som dræner dig.

Hvad sker der når jeg siger ja til metakognitiv terapi.

De fleste skal have 2-5 sessioner.
Teorien er simpel, men det kræver træning at blive god til det. Du skal derfor være indstillet på, at der skal ske en forandring og at du skal arbejde for det. Du får nogle helt konkrete redskaber og øvelser, som er lette at forstå. Og der skal som regel kun en lille indsats til for at give en forandring. De fleste oplever en forandring allerede efter 1. session.

Du får:

– Inspiration og nye værktøjer til, at opnå kontrol over dine tanker.
– Værktøj til at hjælpe dig med at opnå ro her og nu.
– Hjælp til at kunne ”sortere” i dine tanker, så du bruger tid med de tanker, som har en nytteværdi for dig og giver slip på dem som ikke har en nytteværdi.
– En metode til en anderledes måde at tænke på. Metoden vil hjælpe dig med at undgå at bruge unødig tid på negative tanker, hvad end tankerne retter sig mod fortiden eller mod fremtiden.
– I løbet af livet støder vi alle sammen på udfordringer, som giver anledning til bekymringer. Det kan både være arbejdsmæssigt og i privatlivet. Du lærer hvordan du kan gennemgå svære perioder i livet uden at miste dit fokus eller gå helt ned på det.

Hvad er metakognitiv terapi:

Metakognitiv behandling er en tilgang til personlig udvikling og problemløsning, der fokuserer på at forstå og forbedre ens metakognitive evner samt at nedbringe tiden du bruger på negative tanker. Metakognition refererer til evnen til at kontrollere og regulere dine tanker, følelser og kognitive processer. Metakognitiv coaching hjælper dig med at udvikle disse metakognitive færdigheder for bedre at håndtere udfordringer, træffe beviste valg og optimere din intellektuelle præstation. Metakognitiv coaching kan anvendes i forskellige områder af livet, herunder livsstilsomlægning, personlig udvikling, karriereudvikling, uddannelse og mental sundhed.

Centrale elementer og principper i metakognitiv behandling:

Selvbevidsthed: Metakognition kan hjælpe dig med at blive mere opmærksomme på fine tanker, følelser og adfærd. Dette omfatter at identificere automatiske tanker, negative tankemønstre og vaner, der kan hindre personlig udvikling og trivsel.

Selvregulering: Når du er bevidst om sine tanker og følelser, lærer metakognitiv coaching dig strategier til at regulere og ændre disse tanker og følelser på en konstruktiv måde. Dette kan omfatte teknikker som kognitiv fleksibilitet og afkoblet opmærksomhed.

Problemløsning: En metakognitiv tilgang kan hjælpe dig med at udvikle effektive problemløsningsstrategier ved at forbedre dine evne til at analysere situationer, evaluere muligheder og træffe velinformerede beslutninger. Så du bruger mindst mulig tid med bekymringer.

Terapeuten hjælper dig med at identificere klare mål og udvikle en handlingsplan for at nå dem. Dette kan omfatte at definere delmål, tidsplaner og strategier for målrealisering.

Metakognitiv coaching opmuntrer til regelmæssig selvrefleksion for at evaluere, hvordan dine tanker og adfærd påvirker dine resultater og trivsel. Dette kan hjælpe med at identificere områder, der kræver yderligere udvikling.

Du får værktøjer og færdigheder til at tage kontrol over deres egne kognitive processer og hermed forbedre din livskvalitet.